Välkommen till

Fjord Consulting

MEDICINTEKNIK / VIND OCH ANLÄGGNING

 

 

MedicinteknikVind och anläggning

Vi är

Fjord Consulting

Fjord Consulting är ett familjeföretag med konsulter verksamma inom medicinteknik, vindkraft, anläggning och projektledning.

Våra konsulter har alla en gedigen erfarenhet inom respektive område.

Medicinteknik

Vindkraft och anläggning

Medicinteknik

Vi konsulterar inom kvalitetsledning, projektledning, produktutveckling och utbildning relaterade till medicintekniska produkter och dess processer.

Kvalitetsledning

Fjord Consulting erbjuder konsultation, rådgivning, stöd, hands-on support samt utbildning i frågor relaterade till kvalitetsledning av medicintekniska produkter.

Kontakta oss om ni har frågor rörande Medical device regulation (MDR), Quality management system (QSR – FDA 21 CFR Part 820), ISO 13485, ISO 14971, IEC 62366, och andra regelverk som berör medicinteknik.

Produktutveckling

Fjord Consulting erbjuder konsultation, rådgivning, stöd, hands-on support samt utbildning i frågor relaterade till utveckling av medicintekniska produkter i enlighet med Design Control.

Kontakta oss om ni har frågor rörande Medical device regulation (MDR), Quality management system (QSR – FDA 21 CFR Part 820), ISO 13485, ISO 14971, IEC 62366, och andra regelverk som berör medicinteknik.

Utbildning

Fjord Consulting skräddarsyr utbildningar och workshops till er styrelse, ledningsgrupp, medarbetare samt samarbetspartners. Vi utbildar inom alla relevanta ämnen gällande medicintekniska produkter och kvalitetsledning.

Kontakta oss om ni har frågor rörande Medical device regulation (MDR), Quality management system (QSR – FDA 21 CFR Part 820), ISO 13485, ISO 14971, IEC 62366, och andra regelverk som berör medicinteknik.

Vindkraft och anläggning

Vi konsulterar inom byggledning, entreprenadbesiktning och täckskiktsmätning.
Vi utför dessutom kontroller för beställare och investerare i anläggningsfasen i vindkraftsparker.

Byggledning

Fjord Consulting erbjuder konsultation i byggledning i framförallt anläggningsfasen i vindkraftsparker. Vi utför även kontroller på både betong- och markarbeten, för både beställare och investerare.

Vi innehar stor kunskap och gedigen erfarenhet av armering och gjutning av både bergsförankrade fundament och gravitationsfundament.

Vi har även stor erfarenhet av markarbeten, vägar, kranplaner och fundamentsbottnar.

Vi har Klass 1 behörighet i betonggjutning.

Entreprenadsbesiktning

Fjord Consulting erbjuder Entreprenadbesiktningar framförallt i vindkraftsprojekt.

Täckskiktsmätning

Fjord Consulting erbjuder täckskiktsmätningar på betongfundament.

Detta säkerställer/verifierar att täckskiktet enligt K-handlingarna på armeringen har uppnåtts, genom en icke-förstörande provning.

Projektledning

Fjord Consulting kan leda ert projekt eller fungera som support till er projektledare. Vi är erfarna projektledare, som i huvudsak är verksamma inom medicinteknik, produktutveckling, vindkraft samt anläggning. Vi har även lett flertal olika projekt inom andra områden, både nationellt och internationellt.

För att ett projekt ska bli lyckat krävs både effektiv projektledning och att projektmedlemmarna jobbar tillsammans mot det gemensamma målet. En grundförutsättning är att det finns en realistisk projektplan där tid, resurser och milstolpar är definierade. Dessutom måste projektplanen vara förankrad hos både företagets ledning och hos dem som är praktiskt involverade i utvecklingsarbetet.

I ett välskött projekt ingår också regelbunden uppföljning och feedback till alla inblandande, vilket ökar delaktigheten och driver projektet framåt.

Kontakta oss om ni vill veta mer

Fjord Consulting är ett familjeföretag med konsulter verksamma inom medicinteknik, vindkraft, anläggning och projektledning.

Integritetspolicy * Godkänner du att jag spara dina uppgifter ovan? Du kan när som helst be mig ta bort din information på hhj@fjordconsulting.se