Vindkraft och anläggning

fjord consulting

 

Vi konsulterar inom byggledning, entreprenadbesiktning och täckskiktsmätning. 
Vi utför dessutom kontroller för beställare och investerare i anläggningsfasen i vindkraftsparker.

Vad vi gör

Vindkraft och anläggning

Byggledning

Fjord Consulting Vind & Anläggning erbjuder byggledning samt kontroller av framförallt vindkraftsprojekt. Byggledning och kontroll kan även göras på andra projekt. 
Kontakta oss om ni har frågor som rör dessa arbeten, så förklarar vi hur ett upplägg kan se ut.

konsultation I BYGGLEDNING

Byggledning bedrivs på alla projekt oavsett storlek och kan ske både på heltid och deltid.
Vi erbjuder konsultation i byggledning i framförallt anläggningsfasen i vindkraftsparker. 

Betong- och markarbeten

Vi utför även kontroller på både betong- och markarbeten, för både beställare och investerare.
Vi innehar stor kunskap och gedigen erfarenhet av armering och gjutning av både bergsförankrade fundament och gravitationsfundament. 
Vi har även stor erfarenhet av markarbeten, vägar, kranplaner och fundamentsbottnar.
Vi har Klass 1 behörighet i betonggjutning, samt utbildning i ABT 06.

Vindkraft och anläggning

Entreprenadbesiktning

Fjord Consulting erbjuder Entreprenadbesiktning. Vi arbetar främst inom vindkraftssektorn.

Någon form av besiktning sker på alla projekt för att säkerställa att entreprenören har byggts enligt de handlingar som är fastställda i kontraktet. Vi utför opartiska besiktningar av entreprenader som alltid grundar sig på kontraktshandlingar.
Min bakgrund som platschef i entreprenadbranschen samt byggledare på beställarsidan har gett mig en gedigen bakgrund som besiktningsman.

Kontakta oss om ni har frågor rörande besiktningar, så förklarar vi hur ett besiktningsuppdrag kan se ut.

Vindkraft och anläggning

Täckskiktsmätning

Fjord Consulting erbjuder kontroll av täckskikt på armeringen i betongfundament, med hjälp av täckskiktsmätare.
Kontakta oss om ni har frågor rörande täckskiktsmätning, så förklarar vi hur en mätning kan utföras.

Täckskiktsmätningar utförs på betongfundament/konstruktioner.
Denna kontroll verifierar täckskiktet på armeringen, resultatet kontrolleras sedan mot K-handlingarna för att verifiera att rätt täckskikt på armeringen har uppnåtts.

Kontrollen utförs som en icke-förstörande provning.
Vi använder en mätare som heter Proceq 630AI. Resultatet på mätningar som utförs fås digitalt och som PDF.

Se exempelbild nedan på hur en mätning kan redovisas.

Vindkraft och anläggning

Christer Hjälmefjord

VIND OCH ANLÄGGNINGSKONSULT

Jag är en erfaren och engagerad professionell inom bygg- och anläggningsbranschen, med särskilt fokus på vindkraftsverk.

Jag har gedigen kunskap och lång erfarenhet som platschef och har framgångsrikt lett grupper mot gemensamma mål. Jag har även omfattande erfarenhet av planering, ekonomi och genomförande av bygg- och anläggningsprojekt, med expertis inom betongkonstruktioner, vägbyggnation och kabelförläggning.

Kontakta oss om ni vill veta mer

Fjord Consulting är ett familjeföretag med konsulter verksamma inom medicinteknik, vindkraft, anläggning och projektledning.

Integritetspolicy * Godkänner du att jag spara dina uppgifter ovan? Du kan när som helst be mig ta bort din information på hhj@fjordconsulting.se