Projektledning

fjord consulting

Fjord Consulting kan leda ert projekt eller fungera som support till er projektledare. Vi är erfarna projektledare, som i huvudsak är verksamma inom medicinteknik, produktutveckling, vindkraft samt anläggning.

Vad vi gör

Projektledning

Projektledning

Fjord Consulting kan leda ert projekt eller fungera som support till er projektledare. Vi är erfarna projektledare, som i huvudsak är verksamma inom medicinteknik, produktutveckling, vindkraft samt anläggning.

Vi har även lett flertal olika projekt inom andra områden, både nationellt och internationellt.  

För att ett projekt ska bli lyckat krävs både effektiv projektledning och att projektmedlemmarna jobbar tillsammans mot det gemensamma målet. En grundförutsättning är att det finns en realistisk projektplan där tid, resurser och milstolpar är definierade. Dessutom måste projektplanen vara förankrad hos både företagets ledning och hos dem som är praktiskt involverade i utvecklingsarbetet.
I ett välskött projekt ingår också regelbunden uppföljning och feedback till alla inblandande, vilket ökar delaktigheten och driver projektet framåt.

Kontakta oss om ni behöver en erfaren projektledare!

Kontakta oss om ni vill veta mer

Fjord Consulting är ett familjeföretag med konsulter verksamma inom medicinteknik, vindkraft, anläggning och projektledning.

Integritetspolicy * Godkänner du att jag spara dina uppgifter ovan? Du kan när som helst be mig ta bort din information på hhj@fjordconsulting.se